Opphør av firma Medical Home Tech AS

Vi beklager å måtte opplyse at driften av firmaet vil opphøre fra 31.08.2013. Dette medfører at alle våre aktiviteter vedr. kundeoppføling og salg vil opphøre fra denne datoen. Alle forsendelser til firmaet som ikke er oss i hende før 30. august vil automatisk bli returnert til avsender.

Ny distributør for Micrel produkter vil etter denne datoen være:

Micrel Medical Devices S.A v/Ausra Burniene

113 Geraka Ave.

Gerakas, Gr 15344 Athens - Hellas

Tel.:+370 68607099 (English)

Fax.: +47 67214083

email: micrelnorge@micrelmed.com

web: www.micrelmed.com

Service på Micrel Infusjons- og sprøytepumper i Norge:

JPS Biomedical

Hansbreveien 37

9013 Tromsø

Tlf. 4143170

e-mail: j.solbo@online.no

Ny distributør for DANA Insulinpumpeprodukter etter denne datoen vil være:

NordicInfu Care AB

Box 1225 | Besöksadress: Augustendalsvägen 60

SE-131 28 NACKA STRAND

Tel: +46 8 601 24 40 | Fax: +46 8 601 24 42 | www.infucare.se

Kontakt

Pia Hanås

Utbildningsansvarig Diabetes Norden

Tel. +46 8 718 04 26 | Mob. +46 761 380 029 | pia.hanas@infucare.se

Vi vil takke alle våre kunder for et hyggelig og fint samarbeide i de årene som har gått.


Medical Home
Tech AS